Repatriëring van overledenen van en naar Nederland
De laatste reis naar een historisch betwiste bestemming

De laatste reis naar een historisch betwiste bestemming

Van der Heden I.R.U. staat voor het piëteitsvol overbrengen van een overledene, vanuit of naar Nederland. Ook verzorgen wij herbegrafenissen, dit is een specialisme van ons bedrijf.

Iedere herbegrafenis is een gecompliceerde opdracht. Alleen al door de formaliteiten die nodig zijn.

In uitzonderlijke gevallen blijken daarbij de procedures van verschillende landen zich ingewikkeld te verhouden. Ondanks dat ‘Iedereen het recht heeft om begraven te worden in het land waar hij of zij is geboren’ betekent dit wetskader niet zomaar historisch gegroeide barrières te slechten.

Een bijzonder voorbeeld was een herbegrafenis met als bestemming het eiland Kos. Het eiland wisselde in 1947 van Turks naar Grieks grondgebied wat in het geval van overbrenging en herbegrafenis tot op heden leidt tot consulaire vraagstukken.

Maar in goed overleg met de nabestaanden, ambassades en consulaten weten wij ook dit soort opdrachten te stroomlijnen en uiteindelijk correct uit te voeren.

In het tijdschrift Lychnari stond in het voorjaar van 2022 het uitgebreide artikel ‘De laatste reis’.


Hierin schrijft Inge Manousakis-van Bommel gedetailleerd hoe die belangrijke allerlaatste wens, ooit terug te keren naar je geboortegrond, gestalte kreeg. Ook als het onmogelijk geacht wordt. Zelfs als de overbrenging op het laatste moment nog dreigt spaak te lopen.

Wilt u meer informatie over repatriëring? Kunnen we u nader informeren over herbegrafenis? Neem dan CONTACT met ons op.

Eerder publiceerden wij een bericht over een (her)begrafenis met militaire eer.

18-10-2023 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl