Repatriëring van overledenen van en naar Nederland

Privacy, Disclaimer & Leveringsvoorwaarden

Privacyverklaring

In verband met de Europese wetgeving met betrekking tot de privacy (AVG) vanaf 25 mei 2018 moeten wij onze bezoekers informeren over het gebruik van cookies en welke persoonsgegevens wij opslaan.

Van der Heden – IRU (verder IRU), gevestigd aan Melkpad 21A, 1217 KA Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Melkpad 21A
1217 KA Hilversum
0031-35-621 78 62
info@vdh-iru.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

IRU verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/ of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vdh-iru.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

IRU verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

IRU bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Omschrijving Reden Bewaartermijn
Voor- en achternaam Bestemd voor de levering van diensten 5 jaar
Adresgegevens Bestemd voor de levering van diensten 5 jaar
Telefoonnummer Bestemd voor de communicatie 5 jaar
E-mailadres Bestemd voor de uitvoering van onze dienstverlening 5 jaar
Geboortedatum Bestemd voor de uitvoering van onze dienstverlening 5 jaar
Geboorteplaats Bestemd voor de uitvoering van onze dienstverlening 5 jaar
Huwelijksdatum Bestemd voor de uitvoering van onze dienstverlening 5 jaar
Burgerlijke staat Bestemd voor de uitvoering van onze dienstverlening 5 jaar
Kerkelijke gezindte Bestemd voor de uitvoering van onze dienstverlening 5 jaar
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch Bestemd voor de levering van diensten 5 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden

IRU verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

IRU gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. IRU gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit (sessiecookies). Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IRU en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen (info@vdh-iru.nl) om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vdh-iru.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IRU neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen (o.a. met een beveiligde (https-)verbinding) om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vdh-iru.nl.

Disclaimer

Deze site wordt valt onder de verantwoordelijkheid van I.R.U. Van Der Heden te Hilversum. Toegang tot de site is uitsluitend op een tijdelijke basis en we behouden ons het recht voor om onze dienstverlening in te trekken, te wijzigen, uit te stellen of permanent te beëindigen zonder kennisgeving vooraf.

Wij zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook vanwege het niet beschikbaar zijn van de site op elk tijdstip of voor elke periode.

I.R.U. Van Der Heden is eigenaar van het intellectueel eigendom van de site en de hierop gepubliceerde materialen, inclusief ontwerp, logo’s, tekst en afbeeldingen. U mag onze site niet gebruiken om ongeautoriseerde advertentie of promotiemateriaal dan wel elk ander soortgelijk verzoek te verzenden of aan te bieden.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons materiaal en informatie op onze website of over onze voorwaarden, stuur een email naar info@vdh-iru.nl of gebruik hiervoor het contactformulier.

Download de leveringsvoorwaarden

Maak je website met Websitemachine.nl